Privacy verklaring TUINREINIGER.nl

TUINREINIGER.nl acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop TUINREINIGER.nl persoonsgegevens verwerkt van relaties, waaronder prospects, klanten en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt TUINREINIGER.nl zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat TUINREINIGER.nl:

 • Duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens, die nodig zijn voor die doeleinden;
 • Uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsdoelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is TUINREINIGER.nl, Jaap Buijshof 48 te Aerdenhout.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor TUINREINIGER.nl uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan prospects en relaties verzamelt en verwerkt TUINREINIGER.nl hiertoe contactgegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres:

 • Wanneer u een offerte of advies bij ons aanvraagt. Dit kan per post of via e-mail, het contactformulier van onze website, telefonisch contact of persoonlijk contact met een medewerker van ons bedrijf, of als u ons benadert via social media
 • Wanneer u ons opdracht geeft voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Dit kan per post of via e-mail, telefonisch of persoonlijk contact met een medewerker van ons bedrijf

 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
 • Om klanten sporadisch op de hoogte te houden van diensten van en ontwikkelingen binnen TUINREINIGER.nl, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media.

Contactformulier

Vult u het contactformulier op onze website in, stuurt u ons een e-mail of schrijft u ons? Dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang dit naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is, voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Enkele keren per jaar kunnen we u informatie sturen, waarbij we u informeren over actuele zaken binnen HPG. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u zich hiervoor afmelden.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.

Google Analytics

Op de website van TUINREINIGER.nl staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals van Google Analytics. De gegevens die hiermee verzameld worden gebruiken wij enkel om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Om uw privacy te waarborgen hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • nl heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google
 • Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en daardoor anoniem
 • nl geeft Google geen toestemming om gegevens te delen met derden
 • nl maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Tuinreiniger gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau, gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

HPG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Tuinreinger.nl een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop TUINREINIGER.nl uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, per e-mail of per post.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: TUINREINIGER.nl t.a.v. T. de Jong, Jaap Buijshof 48, 2111 TJ, Aerdenhout. Of mail naar info@tuinreinger.nl

Aerdenhout, 18-3-2022